Øk din Blackjack Odds

Blackjack Basic Strategy, spilte perfekt i et spill med gunstige regler, vil redusere kanten mot deg til om lag halvparten av en prosent, de beste oddsene for et hvilket som helst spill i kasinoet. Men fortsatt – det er en negativ kant. Mens du kan vinne på kort sikt på en gitt dag, vil på lang sikt at en halv prosent kant mot deg til slutt slår deg ned hvis du spiller lenge nok og ofte nok. En avansert grunnleggende strategi – eller det vi kaller Basic Strategy Plus – er nødvendig for at du kan gå opp fra å være en uformell spiller til å være en seriøs rekreasjonsspiller som har en bedre sjanse til å vinne på lang sikt.

For å redusere den lille kanten mot deg med Basic Strategy enda lenger, og til og med selv omdanne den til en positiv kant i din favør, må du bare være oppmerksom på kortene på bordet og utvikle en viss følelse av andelen høye kort versus lave Kort som er igjen i dekk. Dette er akkurat det en kortteller gjør. Å telle bordet betyr ganske enkelt at du i en gitt hånd ser på de utsatte kortene for alle hender på bordet (inkludert forhandlerens hånd). Gjør en rask telling av alle de høye kortene (tiere, jacks, dronninger, konger) og alle de lave kortene (2 – 5). Det er like mange av disse høye og lave kortene.

Hvis det er et mye større antall lave kort som viser enn høye kort, er sjansen at dekket nå er litt rikere på høye kort, noe som er gunstig for spilleren. Omvendt, hvis det er mange flere høye kort som viser enn lave kort (igjen minst seks), er sjansene at dekkene nå er litt rikere på lave kort, noe som er dårlig for spilleren. For å illustrere, la oss ta eksemplet på en av de mest fryktede hendene i Blackjack: dine 16 teller mot forhandlerne 10 opp kort. Grunnleggende strategi sier å slå 16 mot en forhandlers 10, men dette er et ekstremt nært anrop. Du trenger svært 4 eller 5 for å knytte eller vinne dersom forhandleren også har 10 kort ned.

Så, ved hjelp av bordtellingen, er det hva du gjør. Hvis bordtellingen viser minst 6 løyder enn høyder, står du på 16 mot 10. En uforholdsmessig mengde lave kort har blitt utdelt, og dette reduserer oddsen din for å få et lavt kort til å peke hvor du nå skal stå med din 16.

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *