Limit Poker Cash Spillstrategi Tips

Det er ikke alt-og-ende-alle vinnende grenser hold dem. For mange bøker fokuserer på å starte håndkart og hvordan du alltid skal spille tett aggressiv uansett hva. En stram aggressiv stil kan være din beste innsats for å sette deg i stand til å vinne lavspill grensepoker, men pre-flop er bare en runde med spill; Det er også en runde med små spill, så det meste du kommer til å miste på grunn av en pre-flop feil er fire små spill eller to store spill.

Dette er et veldig viktig konsept både pre-flop og floppen. La oss si at vi er på knappen med 55 og kuttet av reiser og gjør det to spill å gå. Vi kunne ringe med posisjon, men vi pris på begge persienner, og vi tillater fire flere over kort å ta en flopp mot oss. Vi kan generelt anta at cutoff har 2 overs i hånden, slik at vi kan ta denne flopen til å hoppe på et sett eller unnvike seks overs, eller vi kan heve håp om at persienner vil brette seg til tre spill og ta en flopp mot bare en motstander med bare to overs mot oss.

Jeg kan ikke si nok om bordtekstur i både grense og ingen grensehold. I grense skjønt er det en av de beste måtene å gi mening ut av motstandernes spill. For eksempel, la oss si at vi har AD KD og vi er ute av posisjon. Floppen er AH, 9H, 3S. Vi leder på denne flopen og motstanderen gjør det to spill. Dette kan bety noen forskjellige ting. Enten tegner han seg og prøver å få oss til å sjekke ham på svinget, han har en hånd som han mener er god som A Q eller A J, eller han har et sett eller to par som ess og neser. Vi har nettopp innsnevret hans rekkevidde mye.

De fleste spillere vedtar en sjekk til raiser mentaliteten uten å realisere det, så siden vi tok den siste aggressive handlingen på floppen, vil motstanderen vår være langt mer sannsynlig å sjekke til oss på turnen. Når turnen kommer og ikke fullfører tegningen, kan vi sjekke bak og vi får se elva gratis for nettbesparelser på en liten innsats.

Hvis du legger merke til en spillers fortsettingsspilling hver gang han får hodet opp, kan du også sjekke heve bløff hvis du er ute av posisjon. Grunnen til at dette fungerer så bra er at han sannsynligvis vil ha et veldig bredt spekter, og mens han kanskje ikke bretter på floppen, folder han svingen en svært høy prosentandel av tiden.

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *